KNX Partner KNX Pro

Firma dysponuje nowoczesnym sprzętem ułatwia­jącym wykonywanie robót a także do diagnostyki instalacji m. innymi:

 • Miernik do pomiarów parametrów okablowania strukturalnego (LAN) FLUKE DTX-1800 służący do diagnostyki sieci LAN a także do certyfikacyj­nych pomiarów powykonawczych
 • Analizator jakości zasilania PQM-701 który jest zaawansowanym technicznie produktem umożli­wiającym wszechstronny pomiar, analizę i reje­strację parametrów sieci energetycznych 50/60 Hz oraz jakość energii.
 • Kamera termowizyjna KT-384 o rzeczywistej rozdzielczości termicznej 384 x 288 prod. SONEL
 • Reflektometr TDR-410 służący do lokalizacji uszkodzeń kabli energetycznych, telekomunikacyj­nych, wykrywaniem przerw zwarć oraz innych zmian impedancji kabli przedstawiając graficzny obraz uszkodzenia kabla wraz z automatycznym wskazaniem odległości do miejsca usterki na ekranie
 • Wielofunkcyjny miernik parametrów instalacji elektrycznych MPI-525 umożliwia wykonanie wszystkich pomiarów przewidzianych normą PN-EN 61557 w tym pomiarów ochrony przeciwpo­rażeniowej, rezystancji stanu izolacji, rezystancjiuziemienia.

Jest wiele sposobów aby osiągnąć zadowolenie.
Pracuj z nami a poznasz jeden więcej.

Szybki kontakt

 • tel: +48 504 130 797
 • e-mail: biuro@ibproel.pl

Brygada w terenie

 • tel: +48 504 130 797
 •  

Biuro

 • ul. Niepodległości 70
 • 43-100 Tychy
 • tel: +48 504 130 797

Godziny otwarcia

 • pn-pt: 7:30 - 15:30
 •