KNX Partner KNX Pro

Prawidłowa praca urządzeń elektrycznych uwarunkowana jest m.in. parametrami zasilającej je energii elektrycznej, przy czym za parametr podstawowy uważane jest napięcie zasilające. Pożądane jest, aby parametry napięcia zasilającego na zaciskach przyłączeniowych urządzeń były równe znamionowym, lub mieściły się w przedziałach dopuszczalnych odchyleń i deformacji. Przyczyną zakłóceń napięcia zasilającego są czynniki leżące tak po stronie dostawcy energii (zwarcia w sieci, przerwy w zasilaniu, niedostateczna kompensacja mocy biernej, jakość urządzeń zasilających), jak i po stronie odbiorcy (odbiorniki pobierające prąd odkształcony, nieodpowiednie zwymiarowanie instalacji odbiorczej i niezadowalająca jakość jej elementów). W dzisiejszych czasach równie istotne jest poziom zniekształceń, który generują odbiorniki nieliniowe.

Przy pomocy miernika SONEL PQM 701 jesteśmy wykonać na państwa życzenie analizy ( w zgodzie z normami EN 61000-4-30 i EN 50160):

 • częstotliwości napięcia sieci (wartości minimalnej, średniej oraz maksymalnej) w zakresie 40 – 70hz
 • wartości napięć skutecznych minimalnych, średnich i maksymalnych w zakresie do 690 V
 • prądu, wartości chwilowych, minimalnych, średnich i maksymalnych w zakresie do 3kA
 • współczynnika szczytu CFI dla prądu i CFU dla napięcia
 • mocy: czynnej, biernej przy określeniu jej charakteru (pojemnościowa, indukcyjna), pozornej, odkształceń
 • energii: czynnej, biernej i pozornej
 • współczynnika mocy
 • współczynnika przeciążenia transformatora harmonicznymi
 • harmonicznych do 50-tej w napięciu i prądzie
 • współczynnika zniekształceń harmonicznych (THD) dla prądu i napięcia
 • krótko terminowego i długoterminowego migotania światła
 • asymetrii napięć i prądów
 • przepięć, zapadów i przerw napięcia wraz z oscylogramami
 • zdarzeń dla prądu wraz z oscylogramami

Powyższe analizy jesteśmy w stanie wykonać na układa sieci:

 • jednofazowym
 • dwufazowym ze wspólnym N
 • trójfazowym gwiazda z i bez przewodu N
 • trójfazowym trójkątnym
   

Jest wiele sposobów aby osiągnąć zadowolenie.
Pracuj z nami a poznasz jeden więcej.

Szybki kontakt

 • tel: +48 504 130 797
 • e-mail: biuro@ibproel.pl

Brygada w terenie

 • tel: +48 504 130 797
 •  

Biuro

 • ul. Niepodległości 70
 • 43-100 Tychy
 • tel: +48 504 130 797

Godziny otwarcia

 • pn-pt: 7:30 - 15:30
 •